Test dijagramskog rezonovanja (DRT)

S obzirom na to da svet postaje sve kompleksniji i kognitivno zahtevniji sve je veća i potražnja za zaposlenima koji poseduju unutrašnje resurse neophodne za uspešno savladavanje neprestano rastuće složenosti zadataka i poslova. Test dijagramskog rezonovanja (DRT) omogućava merenje jedne od najvažnijih psiholoških karakteristika koja unapređuje sposobnost zaposlenih da rade na složenim zadacima i kompleksnim kognitivnim aspektima modernih poslova.

Zatražite besplatan login
ŠTA MERI TEST DIJAGRAMSKOG REZONOVANJA?

DRT meri Opštu mentalnu sposobnost (OMS). OMS je jedan od najboljih prediktora uspešnosti na različitim vrstama poslova.

“Opšta mentalna sposobnost, između ostalog, uključuje sposobnost rezonovanja, planiranja, rešavanja problema, apstraktnog mišljenja, razumevanja kompleksnih ideja, brzog učenja i učenja iz iskustva“ (Gottfredson, 1994, str. 13)

U KOJIM SITUACIJAMA PREPORUČUJEMO OVAJ TEST?

DRT može da se koristi kao samostalna mera u obimnim procesima regrutacije ili kao jedan od metoda koja se koristi u finalnim rundama procesa selekcije i pogodan je za predviđanje uspešnosti na složenijim poslovima (npr. pozicije menadžera, specijalista i IT stručnjaka). U poređenju sa drugim alatima za selekciju, na ovaj način ćete dobiti najbolji mogući rezultat u odnosu na uložen novac.

ŠTA JE TEST DIJAGRAMSKOG REZONOVANJA?

TEST DIJAGRAMSKOG REZONOVANJA (DRT) meri sposobnost brzog učenja i identifikovanja logičkih pravila i njihove primene u proceni različitih situacija i rešavanju problema. Služi predviđanju učinka na pozicijama koje zahtevaju kako dobro strateško, tako i razvijeno analitičko razmišljanje – sposobnost da se brzo shvati šira slika, kao i razumevanje implikacija datih ograničenja (npr. poslovi menadžera, programera, projekt menadžera, analitičara, itd.)

Kako Test dijagramskog rezonovanja funkcioniše?

1

Testiranje se može obaviti u domu kandidata ili u kontrolisanim uslovima. Test i izveštaji su dostupni na više od 10 jezika (engleskom, češkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, ruskom, itd.).).

2

Test se popunjava onlajn na našoj plaformi koja je jednostavna za korišćenje. DRT se sastoji od 24 logička problema podeljenih u 6 blokova i 2 podtesta koje je potrebno rešiti u roku od 18 minuta.

3

Automatski generisani izveštaji za kandidate i za naručioce testiranja. Rezultati na testu se porede sa lokalnom ili internacionalnom normativnom grupom koju čini više od 4000 osoba.

Primer zadatka 1

U ovoj vrsti zadataka, ispitanicima se prikazuje informacioni panel koji opisuje nekoliko operatora (pravila) i panel koji sadrži nekoliko primera koji ilustruju način na koji ovi operatori menjaju redosled karaktera (slova i brojeva). Na osnovu ovih informacija, zadatak ispitanika je da zameni jedan ili više znakova pitanja (?) koji predstavljaju nedostajuće ULAZE, OPERATORE ili IZLAZE sa jednim od predloženih rešenja.

Primer zadatka 2

U ovoj vrsti zadataka, ispitanicima se prikazuju dijagrami koji pokazuju efekte operatora (pravila) na različite apstraktne oblike. Zadatak ispitanika je da prvo otkrije funkciju pojedinačnih operatora, a potom da na osnovu tih informacija zameni znake pitanja (?) koji predstavljaju nedostajuće IZLAZE sa jednim od ponuđenih rešenja.

Kako DRT pomaže organizaciji i zapsolenima?

1

Svrhe selekcije

Najkorisniji je u situacijama kada želite da procenite kognitivne sposobnosti kandidata i zaključite da li poseduju dovoljne intelektualne sposobnosti za obavljanje poslova za koje apliciraju.

2

Ciljna grupa

DRT je pogodan za selekciju na pozicije više složenosti (npr. menadžeri i specijalisti).

3

Povećanje uspešnosti zaposlenih

Inkorporiranjem DRT rezultata u Vaše procese donošenja odluka pri zapošljavanju, povećavate šanse da će izabrani kandidati uspešno obavljati svoj posao.

Zatražite bespalatan login

U potrazi ste za kognitivnim testovima?

Pogledajte testove koje je razvio Assessment Systems International. Zatražite besplatan login za Vašu kompaniju ili nas kontaktirajte za više informacija.