Poboljšanje performansi organizacije: Kako kompetencije mogu pomoći?

Snažna kultura upravljanja kompetencijama omogućava kompaniji da proceni i razvije kompetencije zaposlenih, čime kompanija u celini dobija na vrednosti. Ovaj tip menadžmenta sve više uzima maha, pre svega u selekciji i zadržavanju najtalentovanijih zaposlenih.

Sistem kompetencija može poboljšati organizacioni učinak na nekoliko načina:

  1. Usklađenost: Sistem kompetencija može uskladiti veštine i znanja zaposlenih sa strateškim ciljevima i ciljevima organizacije. Identifikovanjem specifičnih kompetencija potrebnih za uspeh u svakoj ulozi, organizacija može da obezbedi da su zaposleni opremljeni za efikasno obavljanje svojih poslova i doprinos ukupnom uspehu organizacije.
  2. Zapošljavanje i selekcija: Kompetencije pomažu pri selekciji i zapošljavanju. Jasnim identifikovanjem veština i znanja potrebnih za uspeh u svakoj ulozi, organizacija može da angažuje pojedince sa odgovarajućim kompetencijama, što dovodi do većeg učinka i produktivnosti.
  3. Upravljanje performansama: Sistem kompetencija je koristan u procesu upravljanja učinkom. Postavljanjem jasnih očekivanja i pružanjem stalnih povratnih informacija o specifičnim kompetencijama, zaposleni mogu da usredsrede svoje napore na razvoj veština i znanja potrebnih da bi se istakli u svojim ulogama, što će dovesti do poboljšanja učinka i produktivnosti.
  4. Obuka i razvoj: U razvoju programa obuke i razvoja zaposlenih, identifikovanjem specifičnih kompetencija koje zahtevaju poboljšanje, organizacija može da osmisli ciljane programe obuke, koji će pomoći zaposlenima da steknu neophodne veštine i znanja za efikasno obavljanje svojih uloga.
  5. Planiranje sukcesije: Identifikovanjem ključnih kompetencija potrebnih za uspeh u rukovodećim ulogama, organizacija može da razvije i unapredi zaposlene koji poseduju te kompetencije, što pak dovodi do snažnijeg liderstva i veće otpornosti organizacije.