Otkrijte uspeh agilne transformacije

Agilna rešenja

Već znate šta je agilna organizacija i zašto je važna, ali otkrivanje načina da agilnu transformaciju sprovedete u delo je razlika između uspeha i neuspeha.

Slogan

Agilni izazovi sa kojima se susrećete:

Imaćete benefite od naše Agile metodologije pri ubrzanju transformacije kod zaposlenih ako (je) vaša kompanija:

 • u procesu agilne transformacije i želite da obezbedite uspeh
 • već transformisana u agilan operativni model, ali se suočava sa izazovima u promeni načina razmišljanja kod ljudi
 • želi da proširi agilnu transformaciju na veći broj odeljenja, a identifikovali ste poteškoće i prepreke u promeni načina razmišljanja
 • želi da održi i poveća agilnost na duge staze i morate da otkrijete šta je čini uspešnom

Naš pristup

„Agile“ je način razmišljanja, ljudski ili organizacioni. Bez ovakvog načina razmišljanja, svi ostali delovi agilnog operativnog sistema mogu biti na mestu, a kompanije ipak neće imati dovoljno koristi.

Model izvrsnosti kod liderstva

MIND-SET

Ubrzajte PROMENU U NAČINU RAZMIŠLJANJA kod ljudi.
Identifikujte, transformišite, razvijte i zadržite zaposlene kako biste OSNAŽILI ljude da razmišljaju agilno.

FUNKCIONISANJE

Omogućite RAD U AGILNOM OKRUŽENJU.
Implementirajte nove procese, tehnologiju i strukturu kako biste OMOGUĆILI organizaciji da radi agilno.

Kako vam pomažemo?

Naša dokazana metodologija se fokusira na najvažniji aspekt organizacione promene – ljude i njihov način razmišljanja. Ova „preliminarna pažnja“ garantuje uspeh vaše agilne transformacije. Modularni proces agilnog ubrzanja je prilagođen specifičnim potrebama kompanije i dubini agilne transformacije unutar vaše organizacije.

Model ubrzanja agilnog načina razmišljanja

1 Definisati

Pravljenje modela kompetencija za agilne uloge

2 Proceniti

Procena na dva nivoa (na ličnom i timskom nivou)

3 Otkriti

Ljudi koji u najvećoj meri odgovaraju ulogama i timovima

4 Aktivirati

Mapiranje razvojnih oblasti za prilagođavanje agilnom okruženju

5 Razvijati

Razvijanje ljudi u skladu sa unapred definisanim oblastima

6 Validirati

Validacija i dalja prilagođavanja profila

Zašto Assesment systems?

 • Pomažemo u agilnoj promeni načina razmišljanja
 • Objektivno definišemo barijere pri agilnoj transformaciji
 • Pomažemo vam da identifikujete kritične uloge
 • Pružamo vam informacije o oblastima za razvoj
 • Ubrzavamo transformaciju fokusiranjem na „meke“ elemente
 • Imamo 20 godina iskustva u razvoju talenata
 • Okupljamo grupu internacionalnih eksperata
Iskoristite potencijal talenata!
Kontaktirajte nas