Zadovoljni zaposleni. Zadovoljni klijenti. Uspešan biznis. 

Employee Assistance


Program podrške zaposlenima (Employee Assistance Program) je poverljiv program zasnovan na dobrovoljnom učešću kreiran da pomaže zaposlenima da prevaziđu različite životne izazove koji mogu negativno uticati na radni učinak, zdravlje i lično blagostanje kako bi se optimizovao uspeh organizacije. 

Uobičajeno je da minimum jednu trećinu svog života ljudi provode na poslu, drugu trećinu koriste za slobodno vreme, a treću za spavanje. Životni izazovi u bilo kojem od ovih segmenata neminovno utiču i na druge segmente. Nerazdvojivi su. Zbog toga bi sve probleme trebalo rešavati pre nego što postanu preveliki za nas. 

Program podrške zaposlenima (EAP) Vam može pružiti podršku. Ovaj program nudi pomoć u prevazilaženju različitih komplikovanih životnih situacija, poput stresnih situacija u vezi sa poslom, izazovima u međuljudskim odnosima, kao i ličnih problema sa motivacijom i nesanicom. 

Naš Program podrške zaposlenima Vam može pomoći u smanjenju troškova uzrokovanih fluktuacijom zaposlenih, čestim odsustvom, stresom, greškama, kašnjenjem na posao i drugim nepoželjnim ponašanjima izazvanim privatnim problemima koji utiču na posao koji zaposleni obavljaju. 

Kako EAP funkcioniše?

Program podrške zaposlenima (EAP) počiva na principu konsultantske usluge koju pružaju kvalifikovani profesionalci:

  1. psiholozi, psihoterapeuti, 
  2. pravnici i 
  3. finansijski savetnici,

uz zagarantovanu privatnost i poverljivost.

Usluge su dostupne svim zaposlenima uključenim u program kao oblik benefita koji obezbeđuje poslodavac. Zaposleni kontaktira telefonsku ili e-mail centralu, i zatim se upit prosleđuje odgovarajućem savetniku. Usluga se pruža na osnovu ugovora između poslodavca i Assessment Systems Adria.  

Oblasti Programa podrške zaposlenima

Program podrške zaposlenima (EAP) je poverljiv program zasnovan na dobrovoljnom učešću koji pomaže ljudima da se izbore sa različitim životnim izazovima koji mogu negativno uticati na radni učinak, zdravlje i lično blagostanje kako bi se optimizovao uspeh organizacije. Usluge programa uključuju procene, savetovanje i upućivanje dodatnih usluga zaposlenima koje se tiču ličnih i/ili radnih izazova, poput stresa, finansijskih, pravnih ili porodičnih problema, poslovnih konflikata, i zloupotrebe alkohola i drugih supstanci. 

Psihološko savetovanje

Psihološke konsultantske usluge pružaju iskusni psiholozi i psihoterapeuti. Pomažu Vašim zaposlenima u rešavanju problema iz različitih sfera privatnog života. Najčešće oblasti u kojima se javljaju problemi su međuljudski i partnerski odnosi; usklađivanje porodičnog i profesionalnog života; problemi sa roditeljstvom i podizanjem dece; situacije koje proističu iz brige o starijim roditeljima; stres, kontrola emocija, konflikti; maltretiranje, uznemiravanje itd. 

Pravno savetovanje

Usluge pravnog savetovanja pomažu Vašim zaposlenima da izađu na kraj sa bilo kakvim pravnim problemima, poput pitanja razvoda, poreza, nekretnina, krivičnog zakona i zakona o potrošačima kroz pomoć advokata. 

Finansijsko savetovanje

Finansijsko savetovanje obezbeđuje usmerenje u rešavanju pitanja kredita, štednje, duga, planiranja budžeta, poreza i penzija. Ove usluge pružaju stručni finansijski savetnici.  

Radionice

Pored našeg Programa za pomoć zaposlenima, nudimo i četvoročasovnu radionicu za zaposlene u Vašoj kompaniji. Radionica pruža informacije o uslugama programa i govori o oblastima za koje su zaposleni najviše zainteresovani. 

Benefiti naših rešenja

Povećanje produktivnosti

Smanjenje stresa i konflikata na radnom mestu

Prevencija burnout-a

Smanjenje stope apsentizma

Unapređenje radne atmosfere i interpersonalnih odnosa

Smanjenje stope fluktuacija

Balansiranje privatnog i poslovnog života

Povećanje angažovanosti zaposlenih

Unapređenje brenda poslodavca

Želite li da saznate više?
Kontaktirajte nas