AGILNA TRANSFORMACIJA KAO REŠENJE

Agile Accelerator

Znate šta je agilna organizacija i zašto je važna. Međutim, otkrivanje kako primeniti agilnu transformaciju je granica između uspeha i neuspeha.

Slogan

Izazovi sa kojima se možete součiti

Imaćete koristi od naše metodologije agilne transformacije ljudi ubrzivača ako vaša organizacija:

se nalazi u procesu agilne transformacije i želite osigurati njen uspeh

već je prešla na agilan operativni model, ali se suočava s izazovima promene mentaliteta ljudi

želi proširiti agilnu transformaciju na višedepartmanskom nivou i primetili ste poteškoće i prepreke u promeni mentaliteta

želi održavati i širiti agilnost na dugoročnom planu i treba otkriti šta čini da bude uspešna

Naš pristup

Agilnost je mentalni sklop, bilo da se radi o pojedincu ili organizaciji. Bez pravilnog mentalnog sklopa, sve ostale komponente agilnog operativnog sistema mogu biti na svom mestu, ali kompanije će videti malo koristi.

Potrebna vam je agilna organizacija
Kontaktirajte nas

Kako vam možemo pomoći?

Naša proverena metodologija fokusira se na najvažniji aspekt organizacione promene – ljude i njihovu promenu mentaliteta. Ova početna pažnja garantuje uspeh vaše agilne transformacije. Modularni proces ubrzavanja agilnosti prilagođen je specifičnim potrebama kompanije i dubini agilne transformacije unutar vaše organizacije.

Agilni modela unapređenja organizacije

1. Definisanja

Izrada profila kompetencija za agilne uloge

2. Procena

Procena na dva nivoa (individualna i timska)

3. Utvrđivanja činjenica

Najbolje prilagođavanje ljudi ulogama i timovima

4. Aktiviranje

Označavanje oblasti razvoja za agilno prilagođavanje

5. Rast i razvoj

Razvoj ljudi u skladu sa već predefinisanim oblastima

Validacija

Potvrda i fino podešavanje profila

Zašto Assessment Systems?

  • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
  • Angažujemo međunarodne stručnjake za podatke
  • Koristimo međunarodne standarde u industriji
  • Koristimo 3D modele za performanse
  • Koristimo prediktivnu analitiku zasnovanu na paradigmama, a ne na veštačkoj inteligenciji
  • Otkrivamo vrhunske kriterijume performansa
  • Imamo 20 godina iskustva u identifikovanju izvora uspeha