Otkrijte kako people analytics pomaže u transformaciji ljudskih resursa

People Analytics

Znate da je donošenje odluka koje se tiču ljudi izuzetno teško. Potrebna vam je people analytics da biste otkrili važne veze i obrasce u HR podacima koji vode do boljih odluka o radnoj snazi.

Slogan

Izazovi sa kojima se suočava People Analytics

Naš model menja način na koji se vrši selekcija, kako se mere performanse, kako se planira kompenzacija ili mapira rast i kako se učenjem i zadržavanjem može bolje upravljati. Prikupljamo podatke, stvaramo modele i računamo sa statističkim modeliranjem na velikim uzorcima kako bismo otkrili trendove i razloge korišćenjem aktualnih brojeva i činjenica.

Kako vam pomažemo?

Naš koncept je međunarodno dokazan proces koji stvara direktnu vezu sa strateškim potrebama kompanije razvijanjem različitih talenata prema budućim potrebama i sposobnostima talenta. Prevodi strategiju u ljude i pruža dugoročan i validan uvid o talentima.

Program je napravljen modularno kako bi se najbolje uklapao u specifične organizacione potrebe. Metodologija je zasnovana na najboljoj praksi pri razvoju talenata i liderstva, kao i na znanju sticanom decenijama.

Učinite da HR digitalna transformacija funkcioniše kroz People Analytics!!
Kontaktirajte nas

Naša prediktivna analitika ljudi zasnovana je na paradigmama za pružanje praktičnih preporuka koje omogućavaju strateško planiranje i procese izvršenja kroz primenu statistike i drugih tehnika u tumačenju podataka.

Kako People Analytics transformiše HR

Transformisanjem onoga što HR jeste i onoga što HR radi

Transformisanjem HR biznis interakcija

Transformisanjem kvaliteta uvida

People Analitics moduli

Povezati selekciju i poslovanje

Identifikujte koje karakteristike kandidata dokazano proizvode kvalitetan kadar i fokusirajte se na kriterijume koji vode poslovanje

Uskladiti veštine sa poslovanjem

People Analitics je ključ da otkrijete koje veštine, uloge i kompetencije su potrebne organizaciji

Poboljšati performanse

Otkriti glavne pokretače vrhunskih performansi i implementirajte ih u svoje procese upravljanja talentima

Rešiti probleme sa fluktuacijom

Identifikujte zaposlene koji se nalaze u rizičnoj zoni (rastanka sa kompanijom) i sprečite odlazak vrhunskih talenata

Zašto Assesment Systems?

  • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
  • Angažujemo međunarodne stručnjake za podatke
  • Koristimo međunarodne standarde u industriji
  • Koristimo 3D modele za performanse
  • Koristimo prediktivnu analitiku zasnovanu na paradigmama, a ne na veštačkoj inteligenciji
  • Otkrivamo vrhunske kriterijume performansa
  • Imamo 20 godina iskustva u identifikovanju izvora uspeha