Bihejvioralni intervju – studija slučaja

Što se kompanija tiče, jedino što je skuplje od pronalaženja novih kandidata jeste velika fluktuacija – stoga je pronalaženje kompetentnog radnika (bilo izvan organizacije ili iinterno) koji odgovara poslu, organizacionoj kulturi i timu ključ uspeha kompanije.

Slogan

Obuka za Bihejvioralni intervju (BEI) pruža efikasan i pouzdan set tehnika za one koji su uključeni u proces selekcije. Metodologija je veoma pogodna za predviđanje radnog učinka kandidata i mapiranje njihovih kompetencija.

Klijent

Brzo rastuća IT kompanija koja razvija najsavremeniji softver i rešenja na globalnom tržištu poseduje tri kancelarije u raznim delovima sveta i ukupno 80 zaposlenih. Uprkos stalnom rastu (uključujući i broj zaposlenih) kompanija je sačuvala prijateljsku atmosferu sa jedinstvenim fokusom na ljude i njihovo zajedništvo. Istovremeno su implementirali posebnu verziju Agile načina rada.

Ciljevi

Kompanija je kontaktirala Assessment Systems Hungary kako bi dobila podršku pri selekciji. Želeli su da zaposle nove lidere srednjeg nivoa u kompaniji da se brinu o novim poslovnim poduhvatima i rešenjima.

Izazov

Proces selekcije je imao nekoliko izazova zbog posebnih okolnosti tičući se i same pozicije, kao i globalne situacije:

  • Nakon susreta sa COVID krizom tokom godina morali su da sprovedu promenu zahtevanog profila ka fleksibilnijoj i ambicioznijoj ličnosti okrenutoj strategiji.
  • Zbog prijateljske prirode kompanije, želeli su da zaposle ljude osetljive na interpersonalnom nivou, koji žele da čuju povratne informacije.
  • Prema posebnom Agile načinu rada, bilo je važno izabrati nekoga ko može da upravlja tako što će biti na granici formalnog lidera i product manager-a.
  • Kao dodatni izazov kompanija je insistirala na korišćenju tradicionalnih načina selekcije.

Rešenje

Da bi ispunili potrebe klijentu i pružili rešenje koje je pravi odgovor na izazov, Assessment Systems Hungary je ponudio Bihejvioralni intervju. Glavni deo se fokusirao na obuku HR-a kompanije koja se ticala metoda sprovođenja Bihejvioralnog intervjua, uključujući način kreiranja i postavljanja pitanja, trikove, izazove i bodovanje pri pomenutom.

Međutim, u cilju uspešnog sprovođenja Bihejvioralnog intervjua (BEI), Assessment Systems Hungary je takođe podržao kompaniju u kreiranju novog modela kompetencija. Ovaj model je dobro odgovarao zahtevima profila i takođe je ponudio bihejvioralne indikacije za svaku kompetenciju.

Implementacija

Projekat je počeo sa nekoliko radionica kako bi se razjasnili zahtevi profila. Na osnovu ovih informacija Assessment Systems Hungary su formulisali neophodne kompetencije (8 kompetencija) i potvrdili ih sa višim menadžmentom.

U svetlu ovih kompetencija, napravili smo skup početnih pitanja i vodič za sprovođenje Bihejvioralnog intervjua rađen po merama kompanije. Takođe tokom prve implementacije obezbedili smo nadzor tokom intervjua kako bismo pružili još više smernica o tome kako da otkrijemo lažne odgovore i kako da dobijemo dublja saznanja novim pitanjima.

Rezultati

Zbog prirode rešenja fokusiranog na kompetencije i ponašanje kandidata, kompanija je uspela da intervjuiše neophodne veštine na način koji je dao validne rezultate o kandidatima. Ubrzo su se kompaniji pridružila 3 ​novih radnika, koji i dalje tamo rade.

Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas