Asystems 360 feedback

Šta je Asystems 360° feedback?

360 fidbek je efikasan i sistematičan alat za lični razvoj. Fidbek se fokusira na ponašanje na poslu – konkretne veštine i kompetencije. Na osnovu rezultata, individulani razvojni planovi mogu biti kreirani. 360 fidbek se može koristiti za identifikaciju i prepoznavanje snaga i slabosti i može služiti kao početna tačka za poboljšanje učinka na poslu.

 • Veći učinak ključnih zaposlenih će doneti celoj kompaniji veću uspešnost
 • Efikasniji zaposleni će doneti prednost nad konkurencijom na tržištu
 • Stope retencije ključnih zaposlenih će rasti uz veću motivisanost
 • Procenjena osoba će steći uvid u to kako drugi (nadređeni, kolege, podređeni ili interni i eksterni klijenti) vide njene kompetencije
 • Procenjena osoba može identifikovati važne oblasti za razvoj
 • Na osnovu procene se mogu napraviti i akcioni plan sa razvojnim ciljevima i strategijama

Zašto AS 360° feedback?

 • Polja za razvoj mogu biti lakše mapirana
 • Pruža važnu novu dimenziju u potencijalnoj identifikaciji talenata
 • Pomaže u evaluaciji i ponovnoj proceni razvojnog procesa
 • Uz 360 fidbek mogu se evaluirati efekti trening programa
 • Uz 360 fidbek mogu se evaluirati efekti koučinga
 • Pomaže u razvoju timmova i mapiranju glavnih oblasti za razvoj
 • Pruža dublju samosvesnost

Kako Asystems 360° feedback pomaže kompaniji ili organizaciji?

MAPIRANJE REPUTACIJE / POTENCIJALA

U okviru 360° procene povratne informacije dolaze iz različitih pravaca (nadređeni, kolege, podređeni ili interni i eksterni klijenti) na strukturisan način u odnosu na relevantne kompetencije, pomažući nam u uspešnom mapiranju potencijala kolega, a moguće ga je primeniti i u Talent Management programu.

IDENTIFIKOVANJE INDIVIDUALNIH I ORGANIZACIJSKIH OBLASTI ZA RAZVOJ

360° fidbek je jedan od najboljih metoda za razumevanje individualnih potreba, kao i razvojnih potreba cele korporacije.

MERENJE EFIKASNOSTI RAZVOJNIH PROGRAMA

360° fidbek je verovatno najefikasniji alat za merenje efikasnosti našeg razvojnog programa. 360° evaluacija koja se radi u dva različita trenutka u vremenu pokazuje efikasnost individualnog i timskog razvoja između dva merenja.

POMAŽE PRIHVATANJE ISTAKNUTIH TALENATA I REZULTATA

Pruža balansirani fidbek od različitih članova organizacije, što donosi rezultate koje je lakše prihvatiti.

POMAŽE IZGRADNJI I RAZVOJU EFIKASNIJIH TIMOVA

Pomaže članovima tima da sarađuju efikasnije. Članovi tima često znaju bolje kakav je učinak njihovih kolega nego njihovi nadređeni, i 360 fidbek im pomaže da budu više odgovorni jedni prema drugima.

VAŽNE INFORMACIJE ZA OCENU UČINKA

Važno je razmatrati rezultate 360° procene uz ocenu učinka, zato što daje više informacija nego samo podaci sa ocene učinka. Takođe 360° procena pruža precizne rezultate, jer se reputacija osobe sagledava iz više aspekata i perspektiva.

1

90%

9 OD 10 KLIJENATA ZAHTEVA DA SE NJIHOV KOMPANIJSKI MODEL KOMPETENCIJA IMPLEMENTIRA U 360° PROCENU

2

80%

8 OD 10 KLIJENATA ZAHTEVA DA SE PODESI VIŠEJEZIČNA VERZIJA 360° PROCENE

3

60%

6 OD 10 KLIJENATA ZAHTEVA INDIVIDUALNI FIDBEK I KREIRANJE INDIVIDUALNOG RAZVOJNOG PLANAKlijent je u fokusu našeg pristupa: Možemo implementirati Vaš model kompetencija u našu 360° procenu i personalizovati mejlove za poziv na procenu.

Znamo da Vam može biti potrebna višejezična verzija: Naši klijenti zahtevaju često da se podesi višejezični 360 projekat, što se može lako implementirati na Asystems 360° platformi.

Vaši podaci su sigurni sa nama: Naš sistem je kreiran sa istom merom predostrožnosti kao sef u banci. Stoga ne morate da brinete da će Vaši podaci biti izgubljeni, hakovani ili dostupni bilo kome osim autorizovanim osobama.

Naše usluge se ne završavaju izveštajima: Mi naglašavamo važnost fidbek sesija i individualnog rada sa procenjivanim osobama. Naši konsultanti su koučevi koji mogu pomoći Vašim menadžerima da naprave individualne akcione planove i upotrebe rezultate preporučenih metoda efikasno.

Želite li dobiti više informacija?
Kontaktirajte nas

Example – 360 Individual Report (English)
Primer individualnog izveštaja – 360 procena (Srpski jezik)
Primer grupnog izveštaja – 360 procena (Srpski jezik)