Identifikujte talente

Program Talenti budućnosti

Znate da su talenti ključni ljudi u organizaciji koji najviše doprinose njenom uspehu. Potreban vam je dobro osmišljen program za talente da biste pokrenuli moć ovih pojedinaca i iskoristili njihov potencijal.

Slogan

Izazovi s kojima se talenti suočavaju

Imaćete benefit od našeg programa „Talenti budućnosti“ ako vaša organizacija:

 • razume potrebu za obezbeđivanjem naredne generacije lidere i spremna je da aktivno vodi u budućnost, a ne da bude vođena okolnostima
 • je u toku kulturne transformacije i želi osigurati da budući lideri odgovaraju željenim novim kulturnim standardima
 • predviđa predstojeću rotaciju generacija, vođenu tehnologijom ili tržišnim promenama
 • želi da otkrije i iskoristi pun potencijal talenata
 • želi da zadrži ključne ljude – vrhunske performere i visoke potencijale
 • želi da dodeli talentima odgovarajuću poslovnu ulogu 

Kako vam pomažemo?

Naš koncept je međunarodno dokazan proces koji je direktno povezan sa strategijom kompanije kroz razvoj različitih talenata u skladu sa budućim potrebama talenta i u skladu sa njegovim sposobnostima. Povezivanje strategije sa razvojem ljudi omogućava dugoročno upravljanje talentima.

Program čine različiti moduli kako bi se osiguralo da u najvećoj meri odgovara vašim specifičnim organizacionim potrebama. Metodologija je zasnovana na našim najboljim praksama u razvoju talenata i liderstva, kao i na višedecenijskom znanju koje se i dalje nadograđuje.

Iskoristite potencijal talenata!
Kontaktirajte nas

5A Model Talenti budućnosti

1 Dizajnirati (Architect)

Kreiranje koncepta koji direktno povezuje talente sa strategijom

2 Proceniti (Assess)

Objektivna procena talenata u poređenju sa međunarodnim merilima

3 Aktivirati (Activate)

Razvoj se planira u saradnji sa ključnim stakeholder-om/-ima

4 Ubrzati (Accelerate)

Višedimenzionalni proces unapređenja potencijala talenata, fokusiran na oblasti razvoja

5 Osigurati (Assure)

Evaluacija rezultata u skladu sa strateškim ciljevima. Pomaže u kreiranju dodatne vrednosti procesa razvoja talenata

Zašto Assesment systems?

 • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
 • Okupljamo međunarodne stručnjake
 • Negujemo glokalni pristup (globalni + lokalni uvidi)
 • Usklađujemo poslovne i ciljeve samog talenta
 • Identifikujemo ključne uloge
 • U potrazi smo za ključnim veštinama
 • Stavljamo veći naglasak na razvoj
 • Razvijamo globalne talente
 • Znamo šta čini dobrog lidera
 • Imamo 20 godina iskustva u proceni talenata