Integracija Hogan procena ličnosti i 360-stepenih povratnih informacija – 9Box matrica

9box grid/matrica je popularan alat koji se koristi u upravljanju talentima kako bi se procenio i vizualizovao performans i potencijal...

9box grid/matrica je popularan alat koji se koristi u upravljanju talentima kako bi se procenio i vizualizovao performans i potencijal pojedinca unutar organizacije. Evo kako možete kombinovati Hogan procenu ličnosti kao meru potencijala i 360-stepenu povratnu informaciju kao meru učinka:

Hogan procena ličnosti kao mera potencijala: Hogan procene pružaju uvide u lične osobine, vrednosti i motivacije pojedinca, što su ključni pokazatelji njihovog potencijala za rast i razvoj unutar organizacije. Ove procene mogu pomoći u predviđanju kako će se pojedinac prilagoditi novim izazovima, preuzeti liderske pozicije i doprineti dugoročnom uspehu organizacije.

360-stepena povratna informacija kao mera učinka: 360-stepena povratna informacija prikuplja mišljenja iz različitih izvora, uključujući nadređene, kolege, podređene i druge zainteresovane strane, kako bi procenila performanse pojedinca u različitim dimenzijama kao što su komunikacija, liderstvo, timski rad i rešavanje problema. Ova sveobuhvatna povratna informacija pruža pregled stvarnih performansi pojedinca u njihovoj trenutnoj ulozi.

Hajde da integrišemo ove podatke u 9box matricu:

🔹X-Osa (Učinak): Horizontalna osa mreže predstavlja trenutni nivo performansi pojedinca, obično kategorizovan kao nizak, umeren ili visok učinak. Ova procena se dobija putem 360 stepeni povratne informacije, pružajući pregled realnih performansi pojedinca u njihovoj ulozi.

🔹Y-Osa (Potencijal): Vertikalna osa mreže predstavlja potencijal pojedinca za rast i napredovanje unutar organizacije. Ova procena se dobija putem testova ličnosti (na primer Hogan procene) koje identifikuju ključne osobine i karakteristike vezane za potencijal za liderstvo, orijentisanost na rezultate, širu sliku i tako dalje.

Položaj zaposlenih na X i Y osama omogućava vizuelno predstavljanje njihovog pozicioniranja unutar matrice:

Gornji desni deo matrice: Pojedinci sa visokim potencijalom i visokim performansama koji su idealni kandidati za vertikalno napredovanje.

Donji desni deo matrice: Pojedinci sa visokim performansama ali nižim potencijalom mogu da se istaknu u trenutnoj ulozi ali možda nisu spremni za napredovanje. U ovom slučaju se savetuje proširenje njihovih veština, ali i dalja procena potencijala. Što se tiče daljih karijernih prilika, najčešće se preporučuje razvoj ekspertize, mentorstvo ili horizontalno pomeranje.

Gornji levo deo matrice: Pojedinci sa visokim potencijalom ali nižim performansama pokazuju da mogu da preuzmu liderske uloge ali možda zahtevaju podršku i razvoj kako bi pretočili svoj potencijal u konkretni rezultat. Vrlo često se dešava da su to zaposleni koji su tek stupili na novu, lidersku ulogu.

Donji levo deo matrice: Pojedinci sa nižim performansama i potencijalom možda zahtevaju fokusiranu podršku, instrukcije ili uloge koje bolje odgovaraju njihovim veštinama i sposobnostima.

Korišćenjem Hogan procene ličnosti za potencijal i 360-stepene povratne informacije za performanse unutar 9box matrice, organizacije mogu donositi informisanije odluke o upravljanju talentima, identifikovati zaposlene sa visokim potencijalom, prilagoditi planove razvoja i uskladiti talent management strategije sa ciljevima organizacije.