Otkrijte aktuelno stanje potencijala zaposlenih u organizaciji

Revizija kadrova

Znate da je transformacija organizacije teška. Ali njen uspeh uvek zavisi od objektivnog uvida koji imate o trenutnom stanju potencijala zaposlenih u kompaniji dobijenom kadrovskom revizijom.

Slogan

Izazovi koji ukazuju na to da je potrebna Revizija kadrova

Cenićete našu metodologiju pri Reviziji kadrova ako vaša organizacija:

 • treba da se restrukturira ili transformiše
 • treba da vodi uspešan proces spajanja i akvizicije
 • zahteva eksterne resurse za pružanje objektivne procene ljudskog potencijala
 • treba da identifikuje ključne ljude i njihove snage i slabosti
 • želi da uskladi strategiju sa sposobnostima zaposlenih za budućnost
 • želi da ima transparentan, objektivan pregled svojih zaposlenih od treće strane

Kako vam pomažemo?

Metodologija koju koristimo pri Reviziji kadrova ističe rizike i mogućnosti koje menadžment ili zaposleni imaju i uticaće na performanse preduzeća u budućnosti. Revizija kadrova pruža nezavisan, transparentan i profesionalan pregled kompetencija i potencijala vaših zaposlenih u odnosu na strategiju kompanije.

Moduli Revizije kadrova

Strateško usklađivanje

Identifikovanje izvora uspeha (pojedinaca ili timova)

Otkrića ključnih veština

Identifikacija ključnih veština bitnih za uspeh

Procena

Procena prethodno identifikovanih ljudi zajedno sa kriterijumima uspeha

Analiza rezultata

Sveobuhvatna analiza rezultata u svetlu buduće strategije i vizije

Studija revizije

Definisanje konačnog ishoda revizije iz dvodimenzionalne perspektive (individualne i organizacijske)

Zašto Assesment Systems?

 • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
 • Angažujemo grupu međunarodnih stručnjaka
 • Pružamo precizno planiranje razvojnih puteva
 • Pomažemo vam da pronađete izvore uspeha
 • Pomažemo vam sa relevantnim zaključcima i rezultatima orijentisanim ka budućnosti
 • Radimo po metodama koje spajaju psihologiju i ekonomiju
 • Upoređujemo rezultate sa benchmarkingom u industriji
Pružamo objektivnu perspektivu ljudskog potencijala vaše organizacije!
Kontaktirajte nas