Ovlašćeni distributer Hogana

Hogan Develop

„Razvijajte Vaše ključne talente.“

Ljudi su Vaša prednost nad konkurencijom. U poslovnom okruženju gde većina kompanija raspolaže istim izvorima i tehnologijom, uspešna je ona kompanija koja se ističe posvećenošću i kvalifikovanošću svojih zaposlenih.

Hogan Develop izveštaji služe za procenu ličnosti na osnovu čega se identifikuju prednosti, nedostaci, osnovne vrednosti i pružaju razvojni i menadžerski saveti zaposlenom. Ovakva metodologija Vam omogućava da dobijate najbolje od svojih zaposlenih, kao i da oni dobijaju najbolje od svoje karijere.

Hogan Develop izveštaji

Career Report

Izveštaj Career daje opis ponašanja osobe u različitim poslovnim okolnostima, identifikuje snage i nedostatke i sadrži detaljne savete za razvoj karijere. Ovaj izuzetno uticajan izveštaj precizno identifikuje tendencije u ponašanju koje mogu značajno uticati na radni učinak pojedinca.

 

 

Manage Report

Izveštaj Manage naglašava najuspešnije tehnike za upravljanje određenim kandidatom. Ovaj dubinski izveštaj identifikuje snage kandidata koje treba nadograđivati i nedostatke koji mogu predstavljati prepreke u karijeri.

 

Compass Report

Izveštaj Compass daje kratak pregled vrednosti koje su najznačajnije za ispitanika, a koje mogu biti u vezi sa uspešnošću u nekoj organizaciji, te pruža efikasne savete za planiranje karijere. Ovaj izveštaj pruža uvid u vrednosti kandidata, dovodi u vezu te vrednosti sa različitim zanimanjima i kulturama, i opisuje s kojim tipom ljudi bi osoba najlakše mogla funkcionisati u radnom okruženju i svakodnevnom životu.

 

Insight Series

Insight serija sa naučno potvrđenim i validnim podacima pruža organizacijama informacije o snagama, rizičnim ponašanjima i osnovnim vrednostima pojedinca. Koristi se kao alat za fidbek u selekciji i razvoju. Jednostavni i lako razumljivi izveštaji pružaju menadžerima na početnim i/ili srednjim pozicijama neophodnu samosvesnost koja im je potrebna za efikasnije izvođenje radnih zadataka.

High Potencial

Hogan High Potential rešenje predstavlja alat usmeren na razvoj talenata sa visokim potencijalom u buduće lidere. Potencijal za šta? Potencijal za kreiranje i vođenje timova koji konstantno prestižu konkurenciju. Neki ljudi koji ostavljaju utisak da poseduju liderski potencijal često nisu efikasni lideri; i obrnuto, mnogi efikasni zaposleni često ne budu unapređeni jer se ne ističu dovoljno da bi bili primećeni od strane višeg menadžmenta. Hoganov High Potential model meri tri dimenzije liderskog potencijala, ističući individualne snage i rangirane oblasti za aktivan razvoj. Namera iza ovakvog modela je da oblasti na koje bi trebalo staviti akcenat podeli po prioritetnosti i time pomogne osobi da maksimizuje svoje liderske potencijale. Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

EQ

Procena emocionalne inteligencije, sposobnost osobe da identifikuje i upravlja svojim i tuđim emocijama. Izveštaj sadrži opis očekivanih ponašanja i argumente za i protiv kandidata, ukoliko se koristi u procesu selekcije.

Team Report

Hogan Team izveštaj je dizajniran da pomogne članovima tima da steknu holističko razumevanje snaga zasnovano na poznavanju ličnosti, slabosti i kulture tima, i da razume kako ličnosti i motivatori članova mogu da podrže ili ometaju efikasnost tima u svetlu karaktera, poslovanja, konteksta tima i ciljeva. Izveštaj se oslanja na procenu ličnosti kako bi pomogao timovima da identifikuju i razumeju tri unutrašnje dinamike: snage i slabosti, potencijalne linije loma i kulturu i zajedničke vrednosti.

Naši klijenti koji koriste Hogan Assessments

Koristimo HPI, HDS i MVPI kako bismo podržali svoje odluke jer verujemo da su Hogan testovi validni i pouzdani alati koji mogu pomoći u smanjenju troškova i čine procese selekcije i razvoja jednostavnijim i bržim.

Tesco

Delhaize Srbija koristi Hogan Assessment alate u svakodnevnoj HR praksi za selekciju i razvoj zaposlenih jer predstavlja set psihomterijskih alata koji imaju snažnu prediktivnu moć.

Delhaize Group

Jedinstven pristup njihovog tima konsultanata, prilagođavanje procesa testiranja i upotreba Hogan testova i izveštaja je zaista ostavilo utisak na nas i rezultiralo usvajanjem uspešnih praksi selekcije i razvoja.

T-Mobile

Verujemo da su Hogan testovi korisni, validni i pouzdani alati. Uz pomoć ovih izveštaja unapredićemo naše HR sisteme i procese. Vrednujemo psihometrijsku pozadinu Hogan metoda i koristimo ove testove u selekciji novih zaposlenih ili razvoju našeg tima.

Sanofi