Ovlašćeni distributer Hogana

Hogan procene

Postoje dva ključa za uspeh u poslu: novac i ljudi. Hogan koristi moćnu nauku o proceni ličnosti da vam pomogne da zaposlite prave ljude, razvijete talentovane zaposlene, izgradite sjajne lidere i utičete na krajnji rezultat.

43
jezika
>2 miliona
online procenih sprovedene širom sveta
>700
validicijskih studija
>400
poslova i porodica poslova

Predviđamo učinak

Assessment Systems International je ovlašćeni distrubuter Hogan Assessment Systems.

1

Personalizovani fidbek

Preko 60 konsultanata pruža personalizovani fidbek na bazi Vašeg Hogan izveštaja.

2

Prilagodljive metrike

Nudimo metrike prilagođene potrebama kompanije

3

Sertifikujte se

Uz Hogan sertifikacioni trening možete postati ekspert u interpretaciji testova i izveštaja. Više informacija ovde.

Hogan procene

HOGAN INVENTAR LIČNOSTI

SVETLA STRANA LIČNOSTI

DA LI ĆETE MOĆI DA OBAVLJATE POSAO?

Sedam skala Hogan inventara ličnosti predviđaju uspešnost na poslu mereći svakodnevne osobine ličnosti.

HPI je kreiran specifično za potrebe biznis zajednice. Meri osobine ličnosti potrebne za uspeh u karijeri, odnosima, obrazovanju i životu.

Bez obzira da li implementirate proces procene u okviru organizacije ili radite na razvoju menadžmenta, HPI izveštjai Vam mogu pomoći da identifikujete osnovne faktore koji razlikuju ličnosti i određuju nivo uspeha u karijeri.

STABILNOST
sigurnost u sebe, samopouzdanje, pribranost pod pritiskom
AMBICIJA
inicijativa, takmičarski duh, želja za liderskim ulogama
DRUŠTVENOST
ekstraverzija, potreba za socijalnim interakcijama
INTERPERSONALNA OSEĆAJNOST
taktičnost, perceptivnost
SISTEMATIČNOST
disciplnovanost, odgovornost, temeljnost
RADOZNALOST
imaginativnost, radoznalost, kreativni potencijal
PRISTUP UČENJU
orijentisanost na postignuće, vrednovanje obrazovanja

HOGANOV RAZVOJNI TEST

TAMNA STRANA LIČNOSTI

NA KOJE PREPREKE ĆETE NAILAZITI?

Jedanaest skala Hoganovog razvojnog testa mogu zapravo biti snage u normalnim okolnostima. Ipak, kada ste umorni, pod pritiskom, ili na neki drugi način dekoncentrisani, ova kontraproduktivna ponašanja često mogu negativno uticati na učinak i narušiti kvalitet poslovnih i ličnih odnosa.

HDS može pomoći da se ublaže negativne karakteristike ličnosti koje negativno utiču na uspeh u karijeri, odnosima i životu.

RAZDRAŽLJIVOST
skloni promenama raspoloženja, teško im je udovoljiti
SKEPTIČNOST
sumnjičavi, osetljivi na kritiku, očekuju izdaju
OPREZNOST
izbegavaju rizike, otporni na promene, sporo donose odluke
REZERVISANOST
povučeni, nekomunikativni, manjak empatije
TVRDOGLAVOST
javno kooperativni, ali privatno iritabilni i tvrdoglavi
AROGANTNOST
preterano samopouzdani, arogantni, daju sebi za pravo
MANIPULATIVNOST
šarmantni, skloni rizicima i traženju uzbuđenja
TEATRALNOST
dramatični,  skloni traženju pažnje
EKSCENTRIČNOST
kreativni,  ali misle i ponašaju se ekscentrično
PERFEKCIONIZAM
tačni, precizni, teško im je udovoljiti, skloni preteranom upravljanju
NESAMOSTALNOST
žele da ugode, nisu skloni da reaguju suprotno popularnom mišljenju

INVENTAR MOTIVA, VREDNOSTI I PREFERENCIJA

MOTIVATORI

DA LI ĆE VAM SE SVEDETI POSAO?

Deset skala Inventara motiva, vrednosti, preferencija identifikuje idealne poslove, pozicije i radna okruženja

MVPI omogućava Vašoj organizaciji da bude sigurna da su vrednosti novog zaposlenog konzistentne sa vrednostima organizacije. MVPI može takođe pomoći da se dijagnostikuju oblasti kompatibilnosti i konflikta među članovima tima.

Osnovne vrednosti su deo identiteta osobe i sastoje se od ključnih pokretača – to su stvari koje želimo i koje težimo da postignemo.

PRIZNANJE
reaguju na pažnu, odobravanje, pohvalu
MOĆ
želja za uspehom, postignućem, statusom, kontrolom
HEDONIZAM
orijentisanost na zabavu, zadovoljstvo, uživanje
ALTRUIZAM
želja da se pomogne drugima i doprinese društvu
AFILIJACIJA
uživanje i aktivno traženje socijalnih interakcija
TRADICIJA
posvećenost snažnim ličnim ubeđenjima
SIGURNOST
potreba za predvidivošću, strukturom, redom
NOVAC
zainteresovanost za novac, ulaganja, poslovne prilike
ESTETIKA
zainteresovanost za izgled, osećaj i dizajn proizvoda
NAUKA
traženje znanja, istraživanja, tehnologije, podataka

Hogan izveštaji

Hogan Select

General Employability

Jednostavan alat za zapošljavanje, koji nije komplikovan za korišćenje i koji brzo meri koliko je kandidat zapošljiv na osnovu osnovnih zahteva za posao.

Express

Express Report se zasniva na rezultatima kandidata u sedam dimenzija koje utiču na uspeh u radu u okviru sedam kategorija poslova: menadžeri i rukovodioci, profesionalci, tehničari i stručnjaci, operativni poslovi i trgovina, prodaja i korisnička podrška, administrativni i službenici, usluge i podrška. Ovaj gotovi izveštaj pruža trenutnu preporuku zasnovanu na rezultatima procene koja će identifikovati svakog kandidata kao visoko, umereno ili nisko sposobnu za radno mesto. Pored toga, izveštaj identifikuje kandidatove snage, oblasti razvoja i stil intervjua.

Basis

Izveštaj Basis kombinuje psihološku procenu i bihejvioralno intervjuisanje s ciljem da se proceni potenicijal kandidata za zapošljavanje. Ovaj sveobuhvatan izveštaj pruža bogat opis pogodnosti kandidata za neki posao ili organizaciju, preporuku za zapošljavanje, iscrpne smernice za bihejvioralni intervju i proces donošenja odluka o zapošljavanju – sve informacije neophodne za evaluaciju kandidata i donošenje kvalitetne odluke o angažovanju kadrova. Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

Sales Basis

Sales Basis predstavlja gotovo rešenje za selekciju kandidata za prodajne pozicije na kojima se ostvaruju visoki prihodi. Koristi se za široki spektar prodajnih pozicija u različitim industrijama. Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

Advantage

Primarna selekcija. Procena opšte zapošljivosti kandidata i
Staloženosti, Pouzdanosti i Fokusiranosti na klijente.

HPI Data

Numerički prikaz rezultata na Hoganovom inventaru ličnosti (HPI).
Namenjen Hogan sertifikovanim korisnicima.

HDS Data

Numerički prikaz rezultata na Hoganovom razvojnom testu (HDS).
Namenjen Hogan sertifikovanim korisnicima.

MVPI Data

Numerički prikaz rezultata na Motivi, Vrednosti, Preferencije Inventaru (MVPI). Namenjen Hogan sertifikovanim korisnicima.

HPI Graph

Grafički prikaz rezultata na Hoganovom inventaru ličnosti (HPI).
Namenjen Hogan sertifikovanim korisnicima.

HDS Graph

Grafički prikaz rezultata na Hoganovom razvojnom testu (HDS).
Namenjen Hogan sertifikovanim korisnicima.

MVPI Graph

Grafički prikaz rezultata na Motivi, Vrednosti, Preferencije Inventaru
(MVPI). Namenjen Hogan sertifikovanim korisnicima.

Flash Report

Numerički i grafički prikaz rezultata na sva tri Hogan instrumenta
(HPI, HDS i MVPI). Namenjen Hogan sertifikovanim korisnicima.

Hogan Lead

Leadership Potential Report

Hogan Potential identifikuje liderski potencijal tako što detaljno opisuje inherentne karakteristike ličnosti koje doprinose postizanju ciljeva i želja. Izveštaj o potencijalima predviđa kako drugi opisuju svakodnevni pristup lidera radu i liderstvu, zajedno sa implikacijama koje se odnose na ponašanje i liderstvo, sa analizom kompetencija i preporukama za razvoj.

Leadership Challenge Report

Izveštaj Challenge opisuje karakterističan način na koji lider posmatra svet i način na koji se ophodi prema podređenima dok je pod stresom i pritiskom. Ovaj izveštaj predviđa kontraproduktivna ponašanja koja osujećuju lidera pri kreiranju kohezivnog i visoko uspešnog tima – zaštitnog znaka efikasnog liderstva.

Leadership Value Report

Izveštaj Values istražuje suštinske vrednosti individue i ciljeve koji upravljaju ponašanjem lidera, njegove/njenje težnje i očekivanja od života. Vrednosti određuju kako će neka osoba rukovoditi organizacijom; određuju kakvo će okruženje kreirati kao lider i u kakvoj organizacionoj kulturi bi mogla dati svoj maksimum.

Coaching Report

Izveštaj Coaching je instruktivno, sveobuhvatno sredstvo za individualno planiranje razvoja liderskih veština. Integriše informacije iz izveštaja Potential, Challenge i Values u proces planiranja od pet koraka. Usvajanjem ovog procesa, lider kreira sveobuhvatan plan ličnog razvoja dizajniran tako da pospeši profesionalni razvoj.

Summary Report

Izveštaj Summary je opšti pregled kandidatovih snaga, izazova i vrednosti. Izveštaj uključuje HPI, HDS i MVP rezultate da bi obezbedio prikaz odnosa između načina ophođenja osobe i njenih vrednosti sa jedne strane i ciljeva i aspiracija u karijeri sa druge strane.

Leader Basis

Leader Basis izveštaj predstavlja gotovo rešenje za identifikovanje snaga i potencijlanih slabosti kandidata na liderskim pozicijama i nudi preporuke u vezi zapošljavanja.

Engaging Leader

Employee engagement

Posvećenost zaposlenih je nivo do kog zaposleni misle, osećaju i ponašaju se na načine koji iskazuje njihovu predanost organizaciji u kojoj rade. Posvećeni zaposleni su motivisani da ulože 100% svog znanja, veština i sposobnosti kako bi doprineli uspehu organizacije.

Hogan Engaging Leader izveštaj pruža sliku o Vašim unutrašnjim motivima i vrednostima i kako oni utiču na Vaše ponašanje na poslu. Videćete šta Vaš tim misli o radu sa Vama – i koliko su posvećeni na osnovu toga. Posvećenost povećava učinak, i zato što je Vaš tim više posvećen, bolji će biti i njihov učinak. Vodiči za interpretaciju se nalaze uz svaki odeljak izveštaja. Izveštaj je dostupan samo na engleskom.

Leader Focus

Liderstvo je komplikovano i multidimenzionalno. Nevezano od toga šta je Vaša trenutna ili željena uloga, Vi konstantno ostavljate utisak o Vašim liderskim sposobnostima na ljude oko Vas. Za one koji su prvi put lideri ili menadžeri može biti izazovno da razumeju kako njihove osobine ličnosti definišu njihov liderski stil ili podrivaju njihove sposobnosti da vode. Hoganov Leader Focus izveštaj ima za cilj da pojednostavi i omogući uvid u šest dimenzija liderstva koje utiču na liderski stil i učinak.

Hogan Develop

Career Report

Career Report opisuje kako će se pojedinac ponašati u različitim poslovnim okolnostima, identifikuje prednosti i nedostatke i uključuje detaljne razvojne savete o tome kako da upravlja svojom karijerom. Ovaj izveštaj tačno identifikuje tendencije ponašanja koje će verovatno uticati na radni učinak.

Manage Report

Izveštaj Manage naglašava najuspešnije tehnike za upravljanje određenim kandidatom. Ovaj dubinski izveštaj identifikuje snage kandidata koje treba nadograđivati i nedostatke koji mogu predstavljati prepreke u karijeri.

Compass Report

Izveštaj Compass daje kratak pregled vrednosti koje su najznačajnije za ispitanika, a koje mogu biti u vezi sa uspešnošću u nekoj organizaciji, te pruža efikasne savete za planiranje karijere. Ovaj izveštaj pruža uvid u vrednosti kandidata, dovodi u vezu te vrednosti sa različitim zanimanjima i kulturama, i opisuje s kojim tipom ljudi bi osoba najlakše mogla funkcionisati u radnom okruženju i svakodnevnom životu.

Insights Series

Insight serija sa naučno potvrđenim i validnim podacima pruža organizacijama informacije o snagama, rizičnim ponašanjima i osnovnim vrednostima pojedinca. Koristi se kao alat za fidbek u selekciji i razvoju. Jednostavni i lako razumljivi izveštaji pružaju menadžerima na početnim i/ili srednjim pozicijama neophodnu samosvesnost koja im je potrebna za efikasnije izvođenje radnih zadataka.

High Potential

Hogan High Potential rešenje predstavlja alat usmeren na razvoj talenata sa visokim potencijalom u buduće lidere. Potencijal za šta? Potencijal za kreiranje i vođenje timova koji konstantno prestižu konkurenciju. Neki ljudi koji ostavljaju utisak da poseduju liderski potencijal često nisu efikasni lideri; i obrnuto, mnogi efikasni zaposleni često ne budu unapređeni jer se ne ističu dovoljno da bi bili primećeni od strane višeg menadžmenta. Hoganov High Potential model meri tri dimenzije liderskog potencijala, ističući individualne snage i rangirane oblasti za aktivan razvoj. Namera iza ovakvog modela je da oblasti na koje bi trebalo staviti akcenat podeli po prioritetnosti i time pomogne osobi da maksimizuje svoje liderske potencijale. Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku.

EQ

Procena emocionalne inteligencije, sposobnost osobe da identifikuje i upravlja svojim i tuđim emocijama. Izveštaj sadrži opis očekivanih ponašanja i argumente za i protiv kandidata, ukoliko se koristi u procesu selekcije.

Team Report

Hogan teams je dizajniran da pomogne članovima tima da steknu holističko, zasnovano na ličnosti, razumevanje snaga, slabosti i kulture tima, i da razume kako ličnosti i motivatori članova mogu da podrže ili ometaju efikasnost tima u svetlu karaktera, poslovanja, konteksta tima i ciljeva. Izveštaj se oslanja na procenu ličnosti kako bi pomogao timovima da identifikuju i razumeju tri unutrašnje dinamike: snage i slabosti, potencijalne linije loma i kulturu i zajedničke vrednosti.

Neki od naših klijenata koji koriste Hogan Assessments

Koristimo HPI, HDS i MVPI kako bismo podržali svoje odluke jer verujemo da su Hogan testovi validni i pouzdani alati koji mogu pomoći u smanjenju troškova i čine procese selekcije i razvoja jednostavnijim i bržim.

Tesco

Delhaize Srbija koristi Hogan Assessment alate u svakodnevnoj HR praksi za selekciju i razvoj zaposlenih jer predstavlja set psihomterijskih alata koji imaju snažnu prediktivnu moć.

Delhaize Group

Jedinstven pristup njihovog tima konsultanata, prilagođavanje procesa testiranja i upotreba Hogan testova i izveštaja je zaista ostavilo utisak na nas i rezultiralo usvajanjem uspešnih praksi selekcije i razvoja.

T-Mobile

Verujemo da su Hogan testovi korisni, validni i pouzdani alati. Uz pomoć ovih izveštaja unapredićemo naše HR sisteme i procese. Vrednujemo psihometrijsku pozadinu Hogan metoda i koristimo ove testove u selekciji novih zaposlenih ili razvoju našeg tima.

Sanofi