Test numeričkog rezonovanja (NRT)

Izmerite numeričku inteligenciju kandidata i tima Testom numeričkog rezonovanja. Zatražite besplatan login i isprobajte ovaj test odmah.

Zatražite besplatan login
ŠTA MERI TEST NUMERIČKOG REZONOVANJA?

Test numeričkog rezonovanja (NRT) je test numeričke inteligencije koja se ispoljava u sposobnosti razumevanja kvantitativnih koncepata i manipulisanja numeričkim simbolima. Osobe sa visokom numeričkom inteligencijom dobro razumeju osnovne matematičke principe, uspešno rade sa brojevima i koriste ove sposobnosti u rešavanju praktičnih problema koji zahtevaju upotrebu brojeva i/ili njihove međusobne odnose u bilo kom obliku.

KADA PREPORUČUJEMO OVAJ TEST?

Numerička inteligencija je ključna sposobnost u situacijama kada osoba treba da reši numeričke probleme i donese odluke bazirane na numeričkim informacijama (na primer kada se nalazi na poziciji finansijskog savetnika, prodavca, finansijskog menadžera, računovođe, analitičara podataka itd.).

ŠTA JE TEST NUMERIČKOG REZONOVANJA?

NRT nam govori o nivou numeričke inteligencije pomoću 16 zadataka, u kojima se od ispitanika traži da razume uputstva, pročita relevantne informacije iz tabele i/ili grafikona i da potom koristi te informacije kako bi rešio/la zadatak. Jedino što test pretpostavlja jeste da kandidat poseduje znanje o četiri osnovne matematičke operacije (+,-,*,/), kao i da razume nekoliko osnovnih matematičkih koncepata poput procenata ili razmere. To znači da se glavna razlika u učinku različitih kandidata najviše ogleda u sposobnosti razumevanja matematičke suštine datog zadatka, izdvajanja ključnih informacija iz tabele/grafikona i identifikovanja tačnog reda izvršavanja matematičkih operacija.

Kako funkcioniše Test numeričkog rezonovanja?

1

Testiranje se može obaviti u domu kandidata ili u kontrolisanim uslovima. Test i izveštaji su dostupni na više od 10 jezika (engleskom, češkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, ruskom, itd.).

2

Test se popunjava onlajn na našoj plaformi koja je jednostavna za korišćenje. NRT se sastoji od 16 numeričkih problema koje je neophodno rešiti u roku od 26 minuta.

3

Automatski generisani izveštaji za kandidate i za naručioce testiranja. Rezultati na testu se porede sa normativnom grupom koju čini više od 800 osoba.

Primer zadatka

Zadatak ispitanika je da analizira numeričke podatke iz tabele i/ili grafikona, pročita pitanje i da na kraju izabere jedan tačan odgovor od osam ponuđenih opcija (a-h). Za izračunavanje odgovora, ispitanici mogu da koriste svoj kalkulator, papir i olovku. Ukoliko nemaju pristup ovim pomagalima, mogu da koriste njihove elektronske verzije u okviru onlajn platforme za testiranje.

Kako NRT pomaže organizaciji i zaposlenima?

1

Svrhe selekcije

Najkorisniji je u situacijama kada želite da procenite nivo kandidatove sposobnosti da se efektivno nosi sa numeričkim problemima koji su ujedno i važan deo posla koji želi da dobije.

2

Ciljna grupa

NRT je pogodan za poslove za koje je važna sposobnost analiziranja i tumačenja numeričkih podataka u radu sa budžetom, ekonomskim pokazateljima, poslovnim planovima, računovodstvenim sistemima, (kao na primer za pozicije finansijskog savetnika, prodavca, finansijskog menadžera, računovođe, analitičara podataka itd.).

3

Povećanje uspešnosti zaposlenih

Inkorporiranjem NRT rezultata u Vaše procese donošenja odluka pri zapošljavanju, povećavate šanse da će izabrani kandidati uspešno obavljati svoj posao ukoliko taj posao podrazumeva rešavanje numeričkih problema.

Zatražite besplatan login

U potrazi ste za kognitivnim testovima?

Pogledajte testove koje je razvio Assessment Systems International. Zatražite besplatan login za Vašu kompaniju ili nas kontaktirajte za više informacija.