Koučing kao alat! Da ili ne? Zašto?

Koučing ima dosta različitih interpretacija. Iako ga mnogi povezuju sa treningom ili edukacijom, on to zapravo nije, već se bolje...

Koučing ima dosta različitih interpretacija. Iako ga mnogi povezuju sa treningom ili edukacijom, on to zapravo nije, već se bolje može opisati kao alat za podršku ličnom i profesionalnom razvoju pojedinaca i timova.

Primera radi, često se dešava da menadžer, u cilju da zaposlenom pomogne u radu, pokušava da obavi “koučing razgovor” tako što mu prvo objašnjava zašto svoje zadatke nije odradio kako bi trebalo, a zatim mu da instrukcije kako treba da radi. Na taj način zaposleni zapravo nije uključen u sam proces – samo dobija instrukcije, bez mogućnosti da pruži sopstveni doprinos rešavanju problema i sopstvenom razvoju.

Nasuprot tome, kada menadžer zaposlenom postavlja otvorena pitanja (“Šta misliš o tome kako je prošla prezentacija?”, “Šta bi uradio drugačije?”, “Kako mogu da te podržim?”…), razgovor aktivno uključuje i samog zaposlenog, dajući mu mogućnost da dođe do sopstvenih rešenja. To onda zaista znači da menadžer koristi koučing veštine u radu i podržava zaposlenog u profesionalnom i ličnom razvoju.

Koučing osnažuje zaposlene, daje im samopouzdanje, oni postaju angažovaniji i češće preuzimaju inicijativu, razvijaju svoje kompetencije i stiču osećaj da su priznati i podržani od strane svojih menadžera i organizacije u celini. Bilo da je koučing individualni, kada kouč i klijent rade jedan na jedan ili timski, gde obično jedan ili dva kouča rade sa čitavim timom, željeni ishod je najčešće unapređenje kompetencija i ostvarivanje ličnih ili zajedničkih ciljeva.

Da bi koučing mogao da se implementira, prvi korak je da lideri, donosioci odluka, shvate prednosti takvog načina rada sa zaposlenima. Korisno je da edukacija lidera krene od vrha organizacione hijerarhije, ka nižim menadžerskim pozicijama. Edukacija se može obavljati interno, tako da se prvo identifikuju i obuče menadžeri ili zaposleni u HR-u da znanje prenose dalje, a moguće je u ove svrhe angažovati i eksterne saradnike.

Pre početka samog procesa uvođenja koučinga u organizaciju, važno je da se odredi kako će se meriti njegov uspeh. Mogu se koristiti različiti alati za procenu, koji u samom startu daju informacije o razvojnim mogućnostima, a na kraju određenog ciklusa omogućavaju da se uvidi nivo promene.