Šta je ličnost? Reputacija protiv Identiteta

Šta je ličnost? Gotovo svako priznaje važnost ličnosti u razlikovanju ljudi međusobno i donošenju sudova o drugima. Na primer, prilikom...

Šta je ličnost? Gotovo svako priznaje važnost ličnosti u razlikovanju ljudi međusobno i donošenju sudova o drugima. Na primer, prilikom izbora ljubavnog partnera, naša istraživanja pokazuju da 79% muškaraca i 84% žena navodi ličnost kao svoj osnovni kriterijum. Ali šta je tačno ličnost? Na bazičnom nivou, možemo reći da je to dispozicija ili osnovna struktura osobe, kao i misli, osećanja i ponašanja koja iz toga proizilaze.


Većina nas veruje da smo duboko upoznati sa svojom ličnošću, ali ovo uverenje je samo delimično tačno. Zaista, mi jesmo eksperti za svoje ličnosti iz unutrašnjeg ugla, i to se zove “identitet”. Naši identiteti se formiraju pričama koje pričamo o sebi samima, i kao što je to slučaj sa svakom dobrom pričom, imamo tendenciju da sprovedemo izvesno preterivanje. U slučaju identiteta, priča je često preoptimistična.


Drugi nemaju pristup veselim pričama o našim identitetima. Umesto toga, oni doživljavaju našu ličnost iz spoljnog ugla kako bi doneli drugu glavnu komponentu naše ličnosti reputaciju.

Identitet nasuprot reputaciji


Često postoji jaz između identiteta i reputacije. Često pogrešno procenjujemo sebe, bilo da smo preterano strogi prema sebi ili, kako je u većini slučajeva, precenjujemo to kako se naše sposobnosti kotiraju u odnosu na sposobnosti drugih. Zbog toga imamo netačno razumevanje našeg nastupa, bilo da se radi o interpesonalnoj osećajnosti, liderskim veštinama, veštini procene karaktera drugih, rešavanju problema, smislu za humor itd. Bez povratnih informacija o reputaciji, naši identiteti se lako mogu skrenuti u oblast izmišljenih talenata.


Odličan primer netačnih procena identiteta može se naći u početnim fazama rijaliti emisije Američki idol. Čak i ako niste gledali ovu emisiju, verovatno ste upoznati sa scenarijima, gde je takmičar ili impresionirao žiri talentom tokom audicije ili je imao užasan nedostatak istog. Fokusiraćemo se na ovo drugo: osobe koje loše nastupaju na audicijama i koje su šokirane, ljute i u neverici, kada im sudije kao što je Simon Kauel otvoreno kažu da ne znaju da pevaju.


Ono što je fascinantno kod ovih slučajeva je to da mnogi od ovih nespretnih pevača dolaze na audicije s mišlju da će pružiti jedan od najboljih nastupa u sezoni. Očigledno je da su ovi takmičari preterano fokusirani na svoje identitete i slomljeni kada im se kaže da ih drugi ne percipiraju onako kako sebe percipiraju. Srećom, umesto da se ponižavamo na nacionalnoj televiziji, možemo se osloniti na obimnu bazu podataka o istraživanju Hogan upitnicima ličnosti o važnosti naše reputacije.

Reputacija VS Identitet

Naši podaci pokazuju da takmičari Američkog idola nisu jedinstveni primer, i da značajan broj ljudi pristupa svojoj karijeri fokusirajući se na identitet.


Ova neinformisanost o reputaciji često ima ozbiljne posledice jer uspeh u zanimanju uglavnom zavisi od onoga što drugi misle o vama, dok je identitet uglavnom irelevantan. U stvari, nije važno koliko smatrate da ste odgovarajući za posao ili priliku, jer sve što je važno za zanimanje dešava se tokom društvene interakcije, koja zahteva svesni napor. Ukratko, tokom svake interakcije stičemo ili gubimo malo statusa i prihvatanja, i povremeno se suočavamo sa stvarnim rizikom manjeg poniženja i blagim rizikom potpunog poniženja. Reputacija je kumulativni rezultat ovih interakcija.
Reputacija – odnosno, kako vas drugi percipiraju – određuje da li ćete biti angažovani za određeni posao. Nakon što se zaposlite, reputacija određuje rezultate vaše godišnje procene učinka, vaše mogućnosti za napredovanje i još mnogo toga. Drugi ljudi donose odluke o vama tokom celog dana, svakog dana – i te odluke se baziraju na vašoj reputaciji, a ne na vašem identitetu. Sve značajne odluke koje drugi donose o vama u životu zasnivaju se na onome što oni misle da jeste, a ne na onome što vi mislite da jeste.


Osim toga, sa praktičnog stanovišta, reputacija je jedini posmatrani i stoga merljiv aspekt ličnosti, zbog čega moderni pogledi na strukturu ličnosti počinju sa Velikih 5 modelom ličnosti, koji se fokusira na ličnost sa gledišta posmatrača. Identitet, s druge strane, nema osnovu za merenje i nema doslednu taksonomiju merenja, uprkos 100 godina diskusija i istraživanja.


To ne znači da je identitet potpuno irelevantan; on može biti veoma pouzdan način predviđanja reputacije. Hoganovi testovi ličnosti su testovi samoprocene. Iako postavljamo pitanja koja se odnose na identitet, ne koristimo ih direktno da bismo vam govorili o vama, jer već znate mnogo više o sebi nego bilo ko drugi. Međutim, reći ćemo vam kako je verovatno da će vas drugi gledati na osnovu toga kako se vi gledate sebe.


Da zaključimo, uspeh u karijeri zavisi od usklađivanja identiteta ljudi sa njihovim reputacijama. Ili sa druge strane, problemi u karijeri nastaju kada se identiteti ljudi znatno razlikuju od njihovih reputacija. Hogan pomaže ljudima tako što im pokazuje objektivne podatke o reputaciji nudeći realan pogled na to kako ih drugi percipiraju, što oni mogu koristiti da prilagode svoje ponašanje. Kada se takmičari pobune i suprotstave na Američkom idolu, Sajmon Kauel im odgovori: „Idite na audiciju gde vas lažu.“ Sa Hoganom, mogli bismo reći da primenjujemo sličan pristup.

Tekst preuzet sa portala Hogan Assessments.