Otkrijte moć perfromansa i transformacije timova

Booster timske efikasnosti

Vi kao lider znate da je teško izgraditi i održati efikasan tim. Ali efikasnost rukovodećeg tima će odrediti način na koji vaša organizacija funkcioniše i transformiše se u poslovnom okruženju koje se brzo menja.

Slogan

Izazovi efikasnosti tima sa kojima se lideri susreću

Imaćete benefita od Booster-a timske efikasnosti ako vaš liderski tim:

 • treba da omogući organizaciji da bolje reaguje na promene na tržištu
 • razume svoju ključnu ulogu u suočavanju sa složenim izazovima
 • želi benefit od kombinovanog iskustva i stručnosti u upravljanju paradoksom
 • želi da izgradi posvećenost novim strateškim inicijativama širom organizacije
 • želi da integriše i da energizira tim
 • želi da raste zajedno kao tim

Kako vam pomažemo

Ključna veština svakog lidera je sposobnost da izgradi i održi visoko efikasne timove. Booster timske efikasnosti je skup dokazano najboljih dijagnostičkih, intervencijskih i razvojnih aktivnosti umešanih upravo za ovaj efekat.

Upotrebite ekstremnu moć liderskih timova tako što ćete iskoristiti njihovu efikasnost!
Kontaktirajte nas

Put ka povećanju efikasnosti vašeg tima

Modul I.

Ko smo, kuda idemo

Modul II.

Povratna informacija je dar

Modul III.

Kako radimo zajedno

Modul IV.

Hajde da razgovaramo

Modul V.

Deljenje upravljanja i zajednički razvoj

Modul VI.

Napredni fidbek

Modul VII.

Booster mekih veština

Modul VIII.

Coaching veštine za lidere 21. veka

Modul IX.

Upravljanje učinkom

Modul X.

Kako ćemo dalje raditi zajedno

Zašto Assesment Systems?

 • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
 • Angažujemo internacionalne eksperte za liderstvo
 • Obezbeđujemo vrhunske trenere za liderstvo
 • Imamo 20 godina iskustva u top menadžmentu
 • Ostavljamo vidljiv uticaj na učinak tima
 • Stručnjaci smo za poboljšanje performansi rukovodećeg tima
 • Znamo kako efikasan tim funkcioniše

U našem pristupu koristimo sledeće alate i usluge

Povezane objave