Kako da pomoći zaposlenima?

Outplacement

Znate da restrukturiranje nije lako. Ali način na koji se opraštate je važan za ljude koji odlaze, za tim koji ostaje, kao i za brend vašeg poslodavca.

Slogan

Outplacement izazovi sa kojima se suočavate

Naš Outplacement program ćete ceniti ako vaša organizacija:

 • zahteva potrebu za smanjenjem zaposlenih u vreme krize, restrukturiranja ili tehnoloških promena
 • treba da smanji troškove zarada i/ili broj zaposlenih radi postizanja finansijskih zahteva
 • zahteva eksterne resurse za adekvatnu podršku zaposlenima koji odlaze
 • je posvećena pružanju kvalitetnog programa viška zaposlenih
 • je osetljiva na svoj brend kao poslodavca i na reputaciju na tržištu
 • želi da minimizira rizik od negativnih uticaja kao što je pad morala kod zaposlenih, kao i pravne posledice
 • želi da zaposlenima koji ostaju u organizaciji pruži poslovne zadatke kojima će biti posvećeni

Kako vam pomažemo?

Naš Outplacement Program se sastoji od profesionalnog aktiviranja zaposlenih pogođenih tehnološkim viškovima, od podrške u njihovom profesionalnom razvoju, pružanju osećaja sigurnosti i mentalne podrške. Podržavamo svaki nivo vaše organizacije pri smanjenju broja zaposlenih – zaposlene koji odlaze i one koji ostaju.

Pomažemo vam da eliminišete negativne efekte pri rastanku!
Kontaktirajte nas

Moduli Outplacement programa

 1. Profesionalno savetovanje
 2. Karijerno savetovanje
 3. HR Podrška
 4. Menadžment radionice

Zašto Assesment Systems?

 • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
 • Angažujemo grupu internacionalnih stručnjaka
 • Pružamo profesionalne savete o karijeri ljudima koji se rastaju
 • Pomažemo u sprečavanju negativnog uticaja na mentalno zdravlje
 • Utičemo pozitivno i na ljude koji ostaju i na one koji odlaze
 • Pomažemo svima, na svakom nivou
 • Fokusirani smo na reputaciju brenda
 • Pružamo profesionalnu i mentalnu podršku