Otkrijte načine primene biznis vrednosti wellbeing-a!

Wellbeing Program

Znate da se svi suočavaju sa stresom, kako na poslu, tako i kod kuće i to može predstavljati pravi problem za vaše poslovanje. Ali uz odgovarajuću podršku za wellbeing i rezilijentnost, možete pomoći svojim zaposlenima da prevaziđu ove izazove.

Slogan

Izazovi Wellbeing-a i rezilijentnosti sa kojima se suočavate

Imaćete benefita od Wellbeing programa ako vaša organizacija:

 • razume potrebu za posvećenom i rezilijentnom radnom snagom
 • je u toku transformacije i želite da obezbedite da će zaposleni sa lakoćom podneti promenu
 • želi da smanji troškove koje izazivaju faktori povezani sa stresom
 • želi da podrži zaposlene da ostanu rezilijentni na faktore stresa
 • razume odnos između učinka na radnom mestu i wellbeing-a
 • razume da je pozitivna i posvećena radna snaga temelj svake uspešne organizacije

Kako vam pomažemo

Naš koncept pomaže organizaciji da preokrene reaktivni pristup suočavanja sa problemima u proaktivnu svest o wellbeing-u. Wellbeing podrazumeva pozitivnu sliku o sebi i poštovanje. Rezilijentnost, koja je direktno povezana sa wellbeing-om, odnosi se na sposobnost da se nosite sa novim situacijama i istima se prilagodite.

Program se nadovezuje na otkrića prikupljena ispitujući faktore koji izazivaju stres kod zaposlenih i pretvara ta otrkića u reaktivne radionice za druge ljude u vašoj organizaciji. Različite potrebe radnika uzimaju se u obzir pri pokretanju kulture wellbeing-a.

Elementi Wellbeing programa

Istraživanje

Istraživanje potreba ljudi i statusa organizacije

Centar za podršku

Uspostavljanje kontaktnih linija za ljude sa opsežnom internom komunikacijom

Individualna pomoć

Stručna pomoć zaposlenima da se pojedinačno nose sa svojim problemima

Tematske Radionice

Proaktivno izgrađivanje metoda suočavanja unutar organizacije tematski

Koučing Sesije

Menadžerske sesije za vođe timova o izgradnji rezilijentnosti tima

Zašto Assesment Systems?

 • Implementiramo međunarodne standarde kvaliteta
 • Angažujemo grupu međunarodnih profesionalaca
 • Imamo glokalan pristup (globalni i lokalni uvidi)
 • Objektivna otkrića pretvaramo u proaktivne uvide
 • Identifikujemo kritične organizacijske faktore stresa
 • Podržavamo pojedince na svim organizacionim nivoima
 • Stavili smo veći naglasak na kulturne promene
 • Imamo 20 godina međunarodnog iskustva
Wellbeing zaposlenih kao ključni pokretač biznis vrednosti!
Kontaktirajte nas