360° feedback: Šta je? Koje su faze procesa?

360° fidbek je efikasna i sistematična alatka za lični razvoj i procenu kompetencija i percipiranih stilova ponašanja. Fidbek se fokusura...

360° fidbek je efikasna i sistematična alatka za lični razvoj i procenu kompetencija i percipiranih stilova ponašanja. Fidbek se fokusura na ponašanje na poslu – specifične veštine i kompetencije. Individualni razvojni plan kreira se prema dobijenim rezultatima. 360 ° fidbek može se koristiti da bi se identifikovale i prepoznale snage i slabosti i može biti početna tačka za povećanje produktivnosti.

Proces se sastoji iz sledećih faza:

1️⃣ Nominacija: HR ili sami učesnici u procesu nominuju procenjivače. Preporuka je da sem za grupu Nadređenih, za svaku kategoriju zaposlenih imamo bar dva procenjivača, radi objektivnosti i anonimnosti procene. 


2️⃣  Prikupljanje evaluacija ili ocenjivanje: nominovani ocenjivači procenjuju učesnika procene na unapred zadatom modelu kompetencija, dajući numeričke ocene za svaku stavku unutar kompetencija. Takođe, učesnik radi i samoprocenu. Ocenjivači takođe, sem numeričkih, imaju priliku da unesu i pisane komentare.


3️⃣ Generisanje izveštaja: izveštaji su automatski generisani na platformi. Izveštaji se šalju od strane organizatora procene ili mogu biti skinuti direktno od strane učesnika sa platforme.


4️⃣ Individualni fidbek je najbitniji deo projekta. Na osnovu vrlo informativnog izveštaja, koji obuhvata jasno isticanje snaga i mesta za razvoj, razvojnih prioriteta i poseduje templejt Individualnog plana razvoja, daje se fidbek koji za cilj ima dalji razvoj zaposlenog. 


5️⃣ Razvoj je svrha samog projekta. Sem izveštaja koji nam u tome pomaže, vodimo se metodologijom 70-20-10. Na osnovu ove metodologije, najveći akcenat stavljamo na učenje kroz rad i socijalno učenje. 


6️⃣  Re-evaluacija: Struktura 360° izveštaja nam omogućava da radimo poređenja rezultata na godišnjem ili polugodišnjem nivou, i time pratimo napredak svakog zaposlenog.