Šta je centar procene? Kako vam može pomoći?

Centri procene (AC) predstavljaju jednu od najvalidnijih metoda kombinovane procene, tokom koje više nepristrasnih procenjivača ispituje postojanje i razvijenost kompetencija,...

Centri procene (AC) predstavljaju jednu od najvalidnijih metoda kombinovane procene, tokom koje više nepristrasnih procenjivača ispituje postojanje i razvijenost kompetencija, neophodnih za dobro obavljanje posla na određenoj radnoj poziciji.


1.      Objektivizacija procene
Aktivnosti i alati, koji se koriste u centrima procene i razvoja, su standardizovani merni instrumenti (upitnici o ličnosti, kognitivni testovi i drugo) i strukturisane aktivnosti, koje traže od učesnika ispoljavanje konkretnih ponašanja, kako bi uspešno završili zadatu aktivnost.  

2.      Ušteda vremena
U centrima procene i razvoja moguće je procenjivati veći broj kometencija, ali i veći broj učesnika istovremeno.


3.      Poređenje učesnika
Posmatranjem ponašanja većeg broja učesnika istovremeno i/ili na istim aktivnostima, olakšava poređenje i njihovih kompetencija i postignutih rezultata na zadatim aktivnostima.


4.      Prilagodljivost
Centri procene i razvoja mogu uključivati one alate i aktivnosti koje su u skladu sa konkretnim potrebama posla, pozicije, organizacije (biramo kompetencije koje ćemo posmatrati i procenjivati i aktivnosti koje omogućavaju ispoljavanje potebnih kompetencija).


5.      Simulacije poslovnih situacija
Aktivnosti koje su deo centara procene i razvoja simuliraju radno okruženje i karakteristike posla i omogućavaju predikciju ponašanja učesnika u sličnoj poslovnoj situaciji.


6.      Upoznavanje sa organizacionom klimom i kulturom (u slučaju selekcije)
Učesnicima omogućava uvid u kulturu organizacije i karakteristike radnog mesta.


7.      Fidbek za učesnike
Nakon sprovedenog centra procene i razvoja, učesnici dobijaju povratnu informaciju o svojim snagama i razvojnim oblastima.