Hogan i timovi: Efikasnost tima VS Sukobi u timu

Jeste li se ikada, gledajući fudbal ili košarku, zapitali: Kakav je ovo tim mogao da bude? Ne mogu da verujem...

Jeste li se ikada, gledajući fudbal ili košarku, zapitali: Kakav je ovo tim mogao da bude? Ne mogu da verujem kako to da ništa veliko nisu osvojili?!

Posle nekog vremena čujete da situacija u svlačionici nije bila najbolja, da su se igrači otimali oko kapitenske trake, svađali ko će da izvede penal, žalili se na to ko kome dodaje loptu i tako dalje. Onda pogledate neke timove sa slabijim igračima kako osvajaju trofeje, ali sad ste manje začuđeni jer već nazirete zbog čega može to da bude.

Ista stvar je i sa korporativnim timovima. Zapravo, svaki tim ima dva nivoa funkcionisanja, funkcionalni (veštine) i psihološki.

Tehničke kompetencije jesu samo jedan nivo funkcionisanja, koji nam govori o tome šta znamo da radimo u tehničkom smislu, u kojoj meri poznajemo materiju, industriju i biznis generalno. Imati tim sastavljen od eksperata na datu temu je odlično ali nije dovoljno.

Psihološke uloge nam govore na koji način se odnosimo prema zadatku, vremenu, resursima tima, ali i jedni prema drugima. Te role su neformalne, nisu uhvatljive golim okom, čak ni posle provođenja izvesnog vremena u tom timu. Ali, njihova neformalnost i implicitnost ništa manje ne utiču na uspeh tima. Jedna osoba može da ima više od jedne timske uloge.

Zamislite da ste na čelu R&D odeljenja jedne kompanije koja se bavi proizvodnjom generatora za električnu energiju. Izdvajaju se dva impozantna CV-ja. Jedan kandidat se zove Nikola Tesla, a drugi Tomas Edison. Testirali ste njihovo znanje, bili oduševljeni i odlučili da ih zaposlite. Posle nekog vremena, uviđate da ste napravili grešku.

Znanje o timskim ulogama nam ne služi samo da bismo prevenirali sukobe u timu. Ono je vrlo prediktivno i kada govorimo o dostizanju rezultata. Primera radi, ako je tim najviše orijentisan na odnose, a premalo na rezultate, neće ispuniti svoje ciljeve. Ako je orijentisan na procese i detalje, a premalo na inovacije, neće uspeti da se makne sa početne tačke i da pobedi konkurenciju.

Zbog svega navedenog, koristimo Hogan team report, koji nam pruža sve navedene informacije kako bismo bolje donosili odluke vezane za ljude. Zajedno sa vama, na osnovu tih rezultata, pravimo timske planove razvoja i timske koučing intervencije.