OTKRIJTE LIDERA U SEBI

Akademija za lidere

Znate da je teško predvideti šta sutra može doneti vašoj organizaciji. Ali, sa odgovarajućim programom koji se tiče razvoja liderstva, možete se pripremiti za nepredvidivu budućnost.

Slogan

Izazovi u razvoju lidera sa kojima se suočavate

Imaćete benefit od Leadership akademije ako vaša organizacija:

 • je u procesu transformacije i želi da razvije lidere koji će pokretati promene
 • treba da osnaži svoj liderski potencijal kako bi se istakla na tržištu
 • je zainteresovana za stvaranje sinergije na najvišem nivou
 • želi razvijati lidere za sve nivoe
 • želi da radi na sposobnostima koje će omogućiti liderima preuzimanje šire liderske uloge – u sve izazovnijim vremenima

Naš koncept je međunarodno dokazan proces jačanja liderskih sposobnosti i podrške efikasnom liderstvu za organizacije. Leadership akademija pruža tehnike i strategije za suočavanje sa izazovima i rukovanje određenim alatima u liderstvu, i odnosi se na menadžere koji prvi put rade, kao i na menadžere srednjeg nivoa, sa ciljem da postanu efikasni lideri.

Obim i arhitektura modula zavise od podataka dobijenih u procesu istraživanja organizacije.

Model liderske izvrsnosti

1. Rezultati istraživanja sprovedenih u organizaciji

Anketa o zadovoljstvu zaposlenih, skeniranje organizacije, 360°

2. Rezultati o ličnosti

Procena liderstva (Hogan, DC, 360°, itd.)

3. Kreiranje IDP-ova (individualnih planova razvoja)

Povratne informacije nakon procene i pravljenje sledećeg koraka

4. Akademija

Radionice i treninzi (online ili uživo), kombinovano učenje

5. Individualni / timski rad

Individualni koučing i praćenje(„Shadowing“)/ Timsko profilisanje i timski koučing

6. Evaluacija

Evaluacija programa i napretka

Pronađite liderske vrednosti na svim nivoima i pokrenite ih!
Kontaktirajte nas

Zašto Assesment Systems?

 • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
 • U projekte su uključeni internacionalni stručnjaci
 • Negujemo glokalni pristup (globalni + lokalni uvidi)
 • Usklađujemo biznis ciljeve sa ciljevima lidera
 • Identifikujemo ključne liderske kompetencije
 • Tražimo snage zaposlenih koje donose benefit organizaciji
 • Stavljamo jači naglasak na razvoj
 • Razvijamo globalne lidere
 • Znamo šta čini dobrog lidera
 • Imamo 20 godina liderskog iskustva

U našem pristupu koristimo sledeće alate i usluge

Povezane objave