Zašto baš Hogan procena? Koliko verovati testovima?

Ponekada čujemo od direktora ili menadžera da imaju otpor pri popunjavanju i učestvovanju u projektima koji uključuju testove ličnosti. S...

Ponekada čujemo od direktora ili menadžera da imaju otpor pri popunjavanju i učestvovanju u projektima koji uključuju testove ličnosti. S obzirom na različite prakse sa kojima su se verovatno susretali (na primer korišćenje kliničkih testova u procesima selekcije), ovo nije nešto zbog čega bi se trebalo začuditi.

Nakon što smo prošli sigurno hiljade profila i dali hiljade fidbekova, možemo reći da se posle Hogan fidbeka ljudi jednostavno dobro osećaju.

Zašto?

Zato što posle svakog razvojnog programa dajemo povratnu informaciju, zato što im bude korisno i zato što mogu lako da povežu sa svojim svakodnevnim radnim iskustvom. Osvešćujemo zaposlene, govorimo im koje su snage i mesta za razvoj a zauzvrat dobijamo i njihov fidbek o nama samima. Pokušavamo da izgradimo iskrenost i transparentnost. I već tada, stvaramo jedan odnos koji ponekad traje i izvan ovog projekta i proteže se godinama – u gradu, na kafi, na žurci, ili pak na Hogan clubu, Hogan sertifikaciji, HR konferenciji.

Hogan procena je pravična, ali i prediktivna. Na osnovu nje možemo zaključiti ne samo na koji način se ispitanici ili timovi uklapaju u opis posla, nego i na koji način će se međusobno slagati, kakve su im potencijalne opasnosti dok im traje “žuta minuta” kao i na koji način će se uklopiti ili stvoriti kulturu organizacije.

Pokušavamo da sagledamo na koji način za svakog zaposlenog možemo naći mesto u kompaniji. Iz tih razloga a i zbog toga što i mnogi naši klijenti razmišljaju o dugoročnim odnosima, izuzetno smo ponosni na rezultate koje Hogan ima kada posmatramo predviđanje retencije i obrta zaposlenih.

U toku smo sa istraživanjima iz celog sveta, gde god se Hogan koristi i vodimo se rezultatima koji su nedvosmisleni: Hogan značajno predviđa koliko će zaposleni da se uklopi i zadrži na poslu ali i kakvi su njegovi potencijali za ostvarivanje rezultata.